Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

300160.png
300098.png
300152.png
200092.png
400135.png
600063.png
700029.png
400080.png
400172.png
700080.png
500033.png
800009.png
500088.png
500052.png
600140.png
500053.png
300076.png
500051.png
500121.png
500086.png
600028.png
200068.png
700071.png
400069.png
500064.png
700056.png
400099.png
300089.png
600177.png
300121.png
200069.png
600126.png
400023.png
200067.png
600118.png
300153.png
200056.png
600039.png
600059.png
500006.png
Det var en god idé på innsiden, men så skjedde det noe på veien ut (Ole Brumm) #freyhaus