Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

500061.png
300088.png
300092.png
600039.png
400058.png
600002.png
800022.png
700017.png
500072.png
500081.png
400044.png
600021.png
300072.png
200055.png
700052.png
800053.png
500045.png
300117.png
600149.png
300147.png
700048.png
600067.png
400157.png
200060.png
300157.png
500078.png
600010.png
700019.png
700087.png
600103.png
700036.png
300067.png
500098.png
500005.png
300034.png
600133.png
700012.png
500032.png
300124.png
600066.png
Det var en god idé på innsiden, men så skjedde det noe på veien ut (Ole Brumm) #freyhaus