Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

400130.png
200003.png
300045.png
600063.png
300081.png
400137.png
400171.png
400080.png
500084.png
200028.png
600012.png
200002.png
700103.png
300094.png
400061.png
800027.png
500004.png
500038.png
200089.png
200001.png
300044.png
600142.png
800036.png
300065.png
300021.png
500006.png
200044.png
700012.png
800028.png
600026.png
400036.png
600080.png
200024.png
600018.png
700077.png
600050.png
500048.png
400165.png
500107.png
300008.png
Taushet er sølv - Tale er gull #freyhaus