Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

700101.png
400040.png
800009.png
600173.png
600035.png
600012.png
400164.png
400160.png
300156.png
600081.png
400128.png
600033.png
700048.png
300019.png
300111.png
300063.png
400075.png
600132.png
400034.png
700032.png
600089.png
600001.png
200070.png
400043.png
500004.png
700003.png
700009.png
200071.png
600124.png
500109.png
200084.png
400067.png
300008.png
300067.png
400093.png
300132.png
800006.png
500061.png
400149.png
500081.png
Taushet er sølv - Tale er gull #freyhaus