Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

600008.png
600046.png
500124.png
800058.png
600060.png
800019.png
300031.png
200096.png
700002.png
300080.png
800062.png
700042.png
400165.png
300118.png
500027.png
300158.png
800051.png
600082.png
700007.png
200025.png
300094.png
700105.png
700097.png
500122.png
800055.png
800043.png
800026.png
600023.png
500076.png
500009.png
400039.png
400003.png
800003.png
500055.png
400019.png
800049.png
500062.png
500100.png
200010.png
600063.png
Mennesker har kommunisert i alle år. #freyhaus