Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

400092.png
600107.png
500080.png
300049.png
300121.png
300036.png
300011.png
300103.png
500051.png
200054.png
500021.png
700064.png
700045.png
500108.png
500075.png
200022.png
500068.png
200042.png
400059.png
600073.png
600062.png
400020.png
700089.png
300130.png
700055.png
700023.png
600176.png
800032.png
400016.png
300078.png
300134.png
500019.png
600060.png
700028.png
200032.png
400052.png
200004.png
600109.png
300100.png
500086.png
Mennesker har kommunisert i alle år. #freyhaus