Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

800060.png
300018.png
200078.png
700072.png
400002.png
800023.png
600159.png
400047.png
300031.png
200006.png
300147.png
500065.png
600129.png
200043.png
600047.png
300060.png
500126.png
300024.png
400065.png
500067.png
600060.png
500123.png
400005.png
400083.png
500080.png
400115.png
400124.png
500038.png
300111.png
300151.png
400045.png
200036.png
300108.png
600083.png
300103.png
800007.png
200018.png
800051.png
600143.png
400101.png
Før måtte man spare på papir og skrive tett. Her kan du bare bruke 140 tegn. #freyhaus