Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

800012.png
600178.png
400130.png
800025.png
600028.png
200050.png
400063.png
600023.png
300083.png
600115.png
600078.png
600134.png
200009.png
500077.png
300135.png
200086.png
500019.png
600140.png
600170.png
700074.png
300024.png
600037.png
300093.png
500028.png
500068.png
200091.png
300010.png
700083.png
600018.png
800021.png
400079.png
400022.png
800035.png
300139.png
600092.png
500031.png
300102.png
500090.png
700019.png
300008.png
Taushet er sølv - Tale er gull #freyhaus