Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

200048.png
300085.png
700040.png
600018.png
400174.png
500081.png
400072.png
600019.png
400022.png
400101.png
500033.png
400039.png
600172.png
500008.png
700001.png
600061.png
800031.png
400151.png
500018.png
200068.png
500010.png
200072.png
600086.png
300026.png
400113.png
300086.png
400019.png
400014.png
600079.png
500089.png
200041.png
200042.png
500071.png
200011.png
600092.png
200032.png
600020.png
400152.png
300157.png
200040.png
Taushet er sølv - Tale er gull #freyhaus