Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

500032.png
700085.png
800059.png
500021.png
300009.png
600123.png
200080.png
300064.png
400149.png
300070.png
400046.png
300163.png
700076.png
700043.png
300048.png
500106.png
700046.png
600140.png
600126.png
300012.png
300087.png
300057.png
300025.png
800007.png
300059.png
600092.png
800006.png
800061.png
600037.png
800008.png
800044.png
600039.png
600131.png
500062.png
300013.png
700057.png
600050.png
800045.png
800029.png
400123.png
Taushet er sølv - Tale er gull #freyhaus